Psychomotoriek

Psychomotoriek is een deeldomein van de kinesitherapie waarbij het kind in zijn totaliteit bekeken wordt.

Bij elke beweging die we doen, gaan we (vaak onbewust) nadenken. Psychomotoriek betekent dus: een samengaan van lichaam (motoriek) en geest (psyche). Onze geest stuurt de bewuste bewegingen, wat ook wil zeggen dat onze denkpatronen doelbewust beïnvloed kunnen worden door bepaalde bewegingspatronen. Bewegen wordt dan ook als uitgangspunt genomen voor de therapie met als doel de algemene ontwikkeling te bevorderen.

Waarvoor kan je bij de puzzel terecht?

  • Schrijfmotoriek
  • Visuomotorische vaardigheden
  • Fijne motoriek
  • Grove motoriek
  • Ruimtelijk- visuele vaardigheden
  • Co├Ârdinatie en lateralisatie
  • Aandacht en concentratie
  • Structuur, plannen en organiseren
  • Schoolrijpheidsproblemen
  • ...